ผลิตภัณฑ์และบริการ สินค้าและบริการของเรา

การเขียนโปรแกรม PHP เบื้องต้น

3.500,00 บาท

สำหรับผู้ที่่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในระดับเริ่มต้น โดยผู้ชำนาญและมีประสบการณ์กว่า 10 ปี และถ่ายทอดจากคนไม่เป็น เพื่อก้าวสู่นักพัฒนามืออาชีพ

หมายเหตุ ขั้นต่ำในการเปิดสอน 3 - 5   คน  เป็น Course  ที่สอนแบบใกล้ชิดแบบเพื่อนสอนเพื่อน ไม่มีใบประกาศให้ค่ะ**

Add to Cart