ผลิตภัณฑ์และบริการ สินค้าและบริการของเรา

EXT.NET Programming

5.900,00 บาท

เรียนรู้และเริ่มต้นใช้ EXT.NET กับ Visual Studio ในการเขียนโปรแกรม Web Application ที่ช่วยให้งานของท่านดูสวยงามและทันสมัย รองรับทุก Browser ด้วยอาจารย์ที่ผ่านการใช้งาน EXT.NET มามากกว่า 5 ปี และมีผลงานที่พัฒนาด้วย EXT.NET มากมาย

หมายเหตุ ขั้นต่ำในการเปิดสอน 3 - 5   คน  เป็น Course  ที่สอนแบบใกล้ชิดแบบเพื่อนสอนเพื่อน ไม่มีใบประกาศให้ค่ะ**

Add to Cart