แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูผลงาน / YAMAZATO

เป็นเว็บไซต์แสดงเมนูอาหารและรูปภาพของ Yamazato ที่ต้องการความเรียบหรูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมส่วนหลังบ้าน

รายละเอียดคำค้น

เว็บไซต์
http://www.yamazato.com
วันที่
8-04-2014
ลูกค้า
Yamazato
สถานที่
USA
กลับไปหน้าแฟ้ม

เป็นเว็บไซต์แสดงเมนูอาหารและรูปภาพของ Yamazato ที่ต้องการความเรียบหรูสไตล์ญี่ปุ่น มีส่วนหลังบ้านสำหรับบริหารจัดการข้อมูล

PHP,  MySQL, JQuery

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน