แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูผลงาน / TOP Corporation

เว็บไซต์นักธุรกิจที่รอบรับผู้ถือหุ้น โดยมีธุรกิจในเครือจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเว็บไซต์

รายละเอียดคำค้น

เว็บไซต์
http://www.topcorp.co.th
วันที่
9-02-2015
ลูกค้า
Top Corporation
สถานที่
Bangkok
กลับไปหน้าแฟ้ม

เว็บไซต์นักธุรกิจที่รอบรับผู้ถือหุ้น โดยมีธุรกิจในเครือจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเว็บไซต์แล้วยังมีเครื่องมือสำหรับนักธุรกิจด้วย เช่น T-Monitor สำหรับให้นักธุรกิจเข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ ในเรื่องการเงินได้ นอกจากนั้นยังเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสินค้ามากมายในบริษัท เพื่อให้สมาชิกสามารถเลื่อกซื้อผ่านเว็บไซต์ได้

C#.NET (MVC), MSSQL, Microsoft azure

ระยะเวลาในการพัฒนา 3 เดือน