แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูผลงาน / T-Monitor

Web application สำหรับตรวจสอบราคาหุ้น และเงิน Toin ของ Top Corporation ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจ

รายละเอียดคำค้น

เว็บไซต์
www.topcorp.co.th
วันที่
8-04-2014
ลูกค้า
TOP Corp
สถานที่
Bangkok
กลับไปหน้าแฟ้ม
  • สามารถตรวจสอบค่าเงิน
  • ตรวจสอบรายได้
  • ตรวจสอบยอดคงเหลือ
  • ตรวจสอบ Promotion ต่างๆ
  • ตรวจสอบรางวัล

ASP.NET (C#), Microsoft SQL Server

ใช้เวลา 1 เดือนในการพัฒนา