แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูผลงาน / Thanachart iBiz

เป็นเว็บไซต์สาธิตการใช้งานระบบธนาคารน์ออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจของธนาคารธนชาต

รายละเอียดคำค้น

เว็บไซต์
http://www.thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/iBiz/iBiz_demo.html
วันที่
8-04-2014
ลูกค้า
Thanachart
สถานที่
Bangkok
กลับไปหน้าแฟ้ม

ตัวเว็บไซต์ใช้ HTML5 ล้วนๆ ไม่ต้องมีการใช้ฐานข้อมูลใดๆ เพราะเป็นการแสดง VDO และตัวอย่างการใช้งานระบบของธนาคารเท่านั้น

HTML5, jQuery, CSS3

1 อาทิตย์