แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูผลงาน / Job Application

ระบบบริหารจัดการตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครสำหรับบริษัทในเครื่อของกลุ่ม จันทร์วาณิชย์

รายละเอียดคำค้น

เว็บไซต์
http://www.chanwanich.co.th/
วันที่
15-07-2015
ลูกค้า
Chan Wanich Co.,Ltd. Group
สถานที่
Bangkok
กลับไปหน้าแฟ้ม

โจทย์ที่ได้มาลูกค้าต้องการระบบบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่งที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ โดยมีฟอร์มสำหรับให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลฝากประวัติเข้ามาในระบบ และสามารถส่งข้อมูลผู้สมัครไปยังคนอื่นๆ ในบริษัทได้

PHP, MySQL, jQuery, HTML5

ใช้เวลาในการพัฒนา 2 อาทิตย์