แฟ้มผลงาน รวมผลงานบางส่วน ที่ผ่านมาของบริษัท ไอเดีย ฟอร์ มี จำกัด

กำลังดูทุกผลงาน / Application

Car park Register

เป็นระบบลงทะเบียนพื้นที่จอดรถของพนักงานในบริษัท ThaiBev เท่านั้น รูปแบบเว็บไซต์แบบ One page

Job Application

ระบบบริหารจัดการตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครสำหรับบริษัทในเครื่อของกลุ่ม จันทร์วาณิชย์

Recruitment System

ระบบบริหารจัดการ การรับผู้สมัคร ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงาน ไปจนถึงการสัมภาษณ์และคัดเลือกเข้าทำงาน

T-Monitor

Web application สำหรับตรวจสอบราคาหุ้น และเงิน Toin ของ Top Corporation ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจ