บทความ บทความน่ารู้และน่าสนใจ

jQuery Code ที่เป็นประโยชน์

0 ความคิดเห็น
3520
6-06-2016

เปลี่ยนข้อความบนปุ่มเมื่อคลิก :

$(document).ready(function(){
    $(".button").click(function(){
        $(this).val("Some other text");
    });
});

 

ใส่เครื่องหมายที่ลิงค์ ที่ลิงค์ไปยังเว็บอื่นด้วย Icon :

$('a').each(function(){
    if(this.hostname != location.hostname){
        $(this).append('<img src="external.png" />').attr('target','_blank');
    }
});

 

สุ่มเปลี่ยนสีพื้นหลัง :

$(document).ready(function() {
    changeColor();
});
function changeColor() {
    var rndColors = ["#00FF00", "#CCCCCC", "#995499", "#FFFFFF", "#FF9900"];
    var selColor = Math.floor(Math.random() * rndColors.length);
    $('div').css("background-color", rndColors[selColor]);
    setTimeout(changeColor, 1000);
}

 

เลื่อน Scrollbar ไปด้านบนแบบอนิเมชั่น :

$("a[href='#top']").click(function() {
    $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, "slow");
      return false;
});

 

ตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่บน Server จริงๆ :

$('#btnSubmit).click(function () {
      $.ajax({
            url: $('#txtUrl').val(),
            success: function (data) {
                  alert('File Exists!!!!!');
            },
           error: function (data) {
                alert('File does not exist!!!!');
          }
    });});

 

ตรวจสอบว่า Internet สามารถใช้งานได้จริง :

function checkInternet() {
        var status = navigator.onLine;
        if (status) {
                alert("Working");
         } else {
                alert("Not Working ");
        }
}

ตัวอย่างการเรียกใช้:

<input type="button" value="Check Connection" onclick="checkInternet()" />

 

ป้องกันไม่ให้คลิกขวา :

$(function(){
        $(document).on("contextmenu",function(e){
                e.preventDefault();
        });
});

 

 

 

0.0
ปรับปรุงล่าสุด: -/-
jQuery คำสั่ง jQuery ที่ใช้งานบ่อย

ยังไม่มีความคิดเห็น...

แสดงความคิดเห็นบทความนี้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย